La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Hemos elaborado la página Ferran Cremades escritor a fuego lento. Disfrútala.

Capvespre

     Albufera de València

Lee novelas

     Novela Histórica

     Ferran Cremades

   Ligne Brisée

   Jaime I el Conquistador

   Vaixell de neu

   Hotel Àfrica

   Coll de Serps

   Línia Trencada

   Plaça Rodona

   Cafè fet exprés

   Dragomon

Bibliografia

 ·publicacions

 • Coll de Serps. Ed. Iniciativas Editoriales, S. A. Barcelona, 1978. Director literari: Biel Mesquida. Edicions Tres i Quatre. València 1989. Director literari: Vicent Alonso.

 •  Canelobres daurats. Ed. Taberna de Cimbeles, Valencia 1979. Director literari: Tomás March.

 •  La Regina de la Pobla de les fembres peccadrius. Edicions 62. Barcelona, 1980. Director literari: Josep Maria Castellet.

 •  El Cant de la Sibyla. Edicions 62, Barcelona 1983. Director literari: Josep Maria Castellet.

 •  La lluna del temps. Edicions Tres i Quatre. València 1984.

 •  Cafè fet exprés. Edicions 62. Barcelona 1985. Director literari: Josep Maria Castellet.

 •  Hotel Àfrica. Edicions 62. Barcelona 1987. Director literari: Josep Maria Castellet.

 •  Vaixell de neu. Gregal Llibres. Valencia 1989. Voramar Alfaguara. Ed. Santillana. Madrid 1996. Director literari: Enric Juan.

 •  Línia trencada. Edicions 62 y Circulo de Lectores. Barcelona 1991. Director literari: Josep Maria Castellet.

 • Dragomon. Edicions Bromera. Alzira 1994. Director literari: Jose Gregori.

 •  Plaça Rodona. Edicions 62. Barcelona 1995. Director literari: Josep Maria Castellet.

 •  Jaime I el Conquistador. Ed. Martínez Roca. Madrid 2006. Director literari: Pablo Álvarez.

 •  Ligne Brisée. Éditions du Panthéon. París 2022.

  

 ·referències bibliofràfiques

 • BERENGUER, VICENT: « La fatalitat africana en Cremades ». Hotel Àfrica.   Daina, 3, Valencia 1987.

 • BROCH, ALEX: “Coll de Serps: Vitalisme i destrucció”, Homenatge a Lluís Guarner, Valencia 1988, Monografies del Consell Valencià de Cultura, Generalitat Valencia.

  •  “La ciutat com a personatge”. La Regina de la Pobla de les fembres peccadrius. Avui, 2 d’abril 1981.

  •  “Nèjua i Farida : Cara o Creu”. Hotel Àfrica. Punt Diari, suplement 19 de setembre, Girona 1987.

  •  “Ferran Cremades, segon Sant Jordi”, Línia Trencada. Serra d’Or, abril 1991.

 •  CAROL, JOSÉ: “La soledad y la fuerza del individuo”. Coll de Serps. El sueño de la palabra (Viaje español de las letras catalanas), Barcelona 1996, Ediciones del Bronce.

 •  GIL, ANNA M.: “La poètica de la violencia”. Coll de Serps. Avui, 3 setembre 1991.

 •  IBORRA, JOSEP : “Hotel Àfrica”. Saó, 98, maig 1987.

  •  “La metàfora d’una ficció”. Plaça rodona.

 •  MANSANET, VÍCTOR: “Àfrica, tan próxima i tan llunyana”. Hotel Àfrica. Papers, maig 1987.

 •  MCNERNEY, KATHLEEN: “Cafè fet exprés”, World Literature Today, summer 1986, University of Oklahoma.

 •  MILIAN, MONTSERRAT:  “El “Què” I el “Com”. Coll de Serps. Lletra de canvi, 22, octubre 1989.

 •  MIR, JOSEP: “La Màscara i el ventríloc: prosa absoluta i mite generacional a Coll de Serps”. Tesina. Universitat de Valencia, 2012.

 •  PONS, MARGALIDA: “Formes I condicions de la narrativa experimental (1970-1985)”. Textualisme I subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985). Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 2007.

 •  PÉREZ, JANET: “Hotel Àfrica”, World Literature Today, spring 1988, University of Oklahoma.

  SIMBOR, VICENT/CARBÓ, FERRAN: Literatura actual al País Valencià (1973-1992), IIFV/PAM, València/Barcelona, 1993.

 •  TRIGO, XULIO RICARDO: “Dies perillosos al Magreb”. Línia Trencada. El Temps, 25 de març 1991.

 

 ·enllaços exteriors

 ·novel·les publicades

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?